Siūlome įvairią pieno perdirbimo įrangą

1405275957_0_nuotrauka-1f647f688c6a57c32554bd7b6d1abfbf.jpg

Ypač tinka mažiems pieno perdirbimo cechams

PLEVNIK PRODUKCIJA

Plačiau

Technologinės inovacijos

Projektas  “Technologinės inovacijos, mažinančios oro taršą karvių fermose” (Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-142) finansuojamas  iš Europos  regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K “Inočekiai LT”.